Zamknij okno Drukuj dokument

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.Nr 87 z 2001 r. poz. 960 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.06.1984 r. w sprawie wykonywania obowiązku meldunkowego i prowadzenia ewidencji ludności (Dz.U. Nr 32, poz.176)

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     Wypełniony druk meldunkowy z potwierdzeniem faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez najemcę, właściciela lokalu, wynajmującego

2.   Paszport

3.   Wiza

4.   Karta pobytu czasowego

 

 OPŁATY:

Opłaty skarbowej nie pobiera się

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Stanowisko ds. ewidencji ludności, pok. 2

 

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY:

 Od ręki

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. ewidencji ludności, tel. (0-63) 27 30 622  w. 126

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, Delegatura w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:2003-11-20 15:41:46
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2007-12-25 15:41:47
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2007-12-25 15:43:22
Ostatnia zmiana:2017-11-07 10:09:04
Ilość wyświetleń:1294