Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodawie przy ul. H. Dąbrowskiego 2/17

 


Kłodawa, 06 lipca 2012r.OGŁOSZENIE o PRZETARGU


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami- jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm. i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz.2108/ oraz uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 20.09.2007r.


Burmistrz Kłodawy


ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodawie przy ul. H. Dąbrowskiego 2/17 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 3689/161781 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a także z udziałem wynoszącym 3689/161781 części we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1341 o pow. 0,2393 ha położonej w Kłodawie przy ul. H. Dąbrowskiego 2 Nieruchomość posiada księgę wieczystą Nr KN1K/00041954/2.

Lokal mieszkalny nr 17 położony jest na I piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o pow. użytkowej 32,71 m2 oraz piwnicy oznaczonej nr 017 o pow. 4,18 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka nr 1341 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jedno i wielorodzinną /oznaczenie MM/ wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego /)


W budynku znajduje się 36 lokali mieszkalnych, pomieszczenia przynależne – piwnice

oraz trzy lokale użytkowe/garaże/


1.Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 54 600 PLN w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego z piwnicą wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi: 52 831 zł + podatek vat stawka zw.

  • na potrzeby ustalenia pierwszej opłaty przy oddawaniu we współużytkowanie wieczyste gruntu związanego z własnością wyodrębnianego samodzielnego lokalu mieszkalnego i opłat rocznych wartość udziału w gruncie wynosi 1 769 zł

Pierwsza opłata w gruncie stanowiąca 20% wartości udziału w gruncie + podatek VAT stawka zw i opłaty roczne stanowiące 1% + należny podatek vat będą ustalone od ceny uzyskanej w przetargu.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może

być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata , jeżeli wartość tej nieruchomości

ulegnie zmianie.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2012r. o godz. 10.00 . w Urzędzie

Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19


Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości

5500,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy – /pokój nr 5 / lub na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa

nie później niż trzy dni przed przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. tj. 550 PLN


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Cena nieruchomości płatna jest nie później , niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe. .


Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .


Wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.


Oględziny lokalu odbędą sie po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych nabyciem przedmiotowego lokalu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa- pokój nr 2 , tel. 0 63 27-30-622 w . 103Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 27-30-622 w. 103.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Józef ChudyMetadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2012-07-06 13:41:57
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2012-07-06 13:43:17
Ostatnia zmiana:2012-07-06 13:43:26
Ilość wyświetleń:1316

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij