Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7/18 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 239/23966 części we własności części budynku i urządzeń


Kłodawa, 28 sierpnia 2013r.

OGŁOSZENIE o PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1i 2, art. 39,art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami- jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.,

i §13, §14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz.2108/ oraz uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 20.09.2007r.

Burmistrz Kłodawy

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7/18 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 239/23966 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a także z udziałem wynoszącym 239/23966 części we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu nr 1314/8 o pow. 0, 1073ha położonej w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KN1K/00041604/4

Lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 22,4m2 położony jest na trzecim piętrze budynku wielolokalowego , składa się z jednego pokoju,kuchni, łazienki, przedpokoju, ubikacji,do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 019 o pow. 1,5 m2. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. z przyłączami do sieci miejskiej.

W budynku znajdują się 43 lokale mieszkalne, pomieszczenia przynależne – piwnice

o łącznej powierzchni 2396,6m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa zatwierdzonym uchwałą Nr 325/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001r.

/Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 24 z dn. 18.02.2002/ działka nr 1314/8 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MM-"zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi /dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego/

W dziale ISp księgi wieczystej wpisane jest ,że "Każdoczesnym właścicielom lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym położonym w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7 z zarazem współużytkownikom wieczystym działki gruntu nr 1314/8 służy prawo przejazdu i przechodu z działki nr 1314/8 przez działkę nr 1317/9 objętej księgą wieczystą 44403 i nr 1317/10 objętej księgą wieczystą 43610 do drogi publicznej

Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 37 800 PLN w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi: 37 420 zł + podatek vat stawka zw.

  • na potrzeby ustalenia pierwszej opłaty przy oddawaniu we współużytkowanie wieczyste gruntu związanego z własnością wyodrębnianego samodzielnego lokalu mieszkalnego i opłat rocznych wartość udziału w gruncie/jako przedmiotu prawa własności/ wynosi 380 zł + podatek vat stawka zw

Pierwsza opłata w gruncie stanowiąca 20% wartości udziału w gruncie + podatek VAT stawka zw i opłaty roczne stanowiące 1% + należny podatek vat będą ustalone od ceny uzyskanej w przetargu.

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może

być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata , jeżeli wartość tej nieruchomości

ulegnie zmianie.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2013r. o godz. 10.00 . w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19

Ogłoszenie niniejszego przetargu następuje z uwagi na to, że przeprowadzony pierwszy

ustny przetarg w dniu 26 lipca 2013r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości

4000,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy – /pokój nr 5 / lub na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa

nie później niż trzy dni przed przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. tj. 400 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości płatna jest nie później , niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe. .

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .

Wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości /w przypadku osoby fizycznej/,pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a osoby prawne lub podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru

Oględziny lokalu odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych nabyciem przedmiotowego lokalu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa pokój nr 7 , tel. 0 63 27-30-622 w . 125

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 27-30-622 w. 125.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak


Załączniki

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kłodawie przy ul. Boh. Września 7/18 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 239/23966 części we własności części budynku i urządzeń (77.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-08-29 13:24:23
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-08-29 13:26:12
Ostatnia zmiana:2013-08-29 13:27:18
Ilość wyświetleń:1751

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij