Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Luboniek 80/4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 7572/53191 części we własności części budynku i urządzeń

OGŁOSZENIE o PRZETARGU

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami- jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.

i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz.2108/ oraz uchwały Nr 94/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dn. 20.09.2007r.

 

Burmistrz Kłodawy

 

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Luboniek 80/4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 7572/53191 części we własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali a także z udziałem wynoszącym 7572/53191 części we współwłasności działki gruntu nr 50/10 o pow. 0, 1342 ha położonej w gminie Kłodawa, miejscowości Luboniek . Nieruchomość posiada księgę wieczystą KN1K/00059611/5.

 

Lokal mieszkalny nr 4 znajduje się na pierwszym piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym wielolokalowym całkowicie podpiwniczonym. W parterze budynku znajduje się przychodnia zdrowia oraz apteka.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową z przyłączem do sieci lokalnej oraz kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem ścieków do zbiornika bezodpływowego .W budynku jest instalacja centralnego ogrzewania z kotłem na paliwo stałe oraz olej opałowy zlokalizowane w piwnicy.

Lokal o pow. 63,69 m2 składa się z trzech pokoi,kuchni, łazienki, przedpokoju, ubikacji do lokalu przynależy piwnica oznaczona nr 004 o pow. 12,03 m2.

.

W budynku znajdują się 4 lokale mieszkalne, 3 lokale użytkowe, pomieszczenia przynależne – piwnice o łącznej powierzchni 531,91m2.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa zatwierdzonym uchwałą Nr 326/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001r.

/Dz. U. Woj. Wielkopolskiego Nr 24 z dn. 18.02.2002/ działka nr 50/10 znajduje się na terenach oznaczonym symbolem MU-"zabudowa mieszkaniowo-usługowa/podstawowe przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną wraz z usługami publicznymi i komercyjnymi oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi"

 

Działka jest wolna od obciążeń hipotecznych.

 

W przypadku zbycia przez Gminę Kłodawa nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 50/10 o obszarze 0,1342 ha opisanej w księdze wieczystej KW KN1K/00059611/5, położonej w Lubońku lub wyodrębnionej z niej nieruchomości lokalowej będzie przysługiwała na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości lub nieruchomości lokalowej bezpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegającej na prawie do odprowadzania ścieków do zbiornika bezodpływowego znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 50/9 o obszarze 0,1623 ha, opisanej w księdze wieczystej KW KN1K /00059640/7 położonej w Lubońku gmina Kłodawa, której właścicielem jest Gmina Kłodawa i dostępu do tego zbiornika celem jego opróżnienia.

 

W przypadku zbycia przez Gminę Kłodawa nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 50/9 o obszarze 0,1623 ha opisanej w księdze wieczystej KW KN1K/00059640/7. położonej w Lubońku każdoczesnemu właścicielowi tej nieruchomości będzie przysługiwało prawo bezpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej polegającej na obciążeniu prawem przejazdu i przechodu nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 50/10, o obszarze 0,1342 ha opisanej w księdze wieczystej KW KN1K./00059611/5, położonej w Lubońku, której właścicielem jest Gmina Kłodawa.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi 52 060 PLN w tym:

  • wartość lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynosi: 49 710 zł + podatek vat stawka zw.

  • wartość udziału w gruncie /jako przedmiotu prawa własności/ wynosi 2 350 zł + podatek vat stawka zw

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2013r. o godz. 12.30 . w Urzędzie

Miasta i Gminy w Kłodawie sala nr 19

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości

5 300,00 PLN gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy – /pokój nr 5 / lub na konto Gminy Kłodawa Bank Spółdzielczy w Kłodawie Nr 70 8545 0008 0000 0286 0014 9093.

Uczestnicy przetargu winni dokonać wpłaty wadium w terminie umożliwiającym przepływ wpłaty i wykazanie jej przez bank na koncie Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa

nie później niż trzy dni przed przetargiem.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. tj. 530 PLN. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden z uczestników

zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Cena nieruchomości płatna jest nie później , niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej, koszty sądowe i podatkowe. .

 

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu .

 

Wyżej opisana nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w rozporządzaniu.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dokument tożsamości /w przypadku osoby fizycznej/,pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym, a osoby prawne lub podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru

Oględziny lokalu odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu zainteresowanych nabyciem przedmiotowego lokalu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Kłodawa pokój nr 7 , tel. 0 63 27-30-622 w . 125

 

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, tel. 27-30-622 w. 125.

 

Burmistrz Kłodawy

/-/ Robert Olejniczak

Załączniki

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Luboniek 80/4 wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 7572/53191 części we własności części budynku i urządzeń (76kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-06-18 15:51:20
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-06-18 15:51:37
Ostatnia zmiana:2013-06-18 15:53:09
Ilość wyświetleń:923

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij